Dowiedz się na czym polega walidacja kampanii afiliacyjnej

Na czym polegają rozliczenia, czyli walidacja kampanii afiliacyjnej

Proces afiliacyjny to nie tylko promowanie przez wydawcę kampanii za pomocą linków trackingowych. Aby prowizja za daną konwersję została wypłacona, konieczna jest walidacja kampanii. Tłumaczymy, o co chodzi.

Z tego tekstu dowiesz się:

  1. Czym jest walidacja kampanii afiliacyjnej i jak przebiega?
  2. Jakiego rodzaju akcje mogą zostać odrzucone w procesie walidacji?
  3. Jak długo trwa proces walidacji i od czego zależy?

Co to jest walidacja?

Walidacja kampanii afiliacyjnej to weryfikacja danych, które zaraportowały się w systemie sieci afiliacyjnej, z danymi, które zaraportowały się w systemie reklamodawcy. Jest to niezbędny etap całego procesu afiliacyjnego, nazywany też „rozliczeniami”. Zatem wyniki, które widzisz w panelu wydawcy po zakończeniu danego miesiąca, nie zawsze odzwierciedlają stan faktyczny, zwłaszcza jeśli promujesz kampanie bez live trackingu. Dlatego właśnie sieci afiliacyjne przyjmują faktury dopiero po zakończeniu rozliczeń. Oznacza to zwalidowanie wszystkich kampanii.

Bardzo ważnym elementem walidacji jest dokładne określenie definicji akcji płatnej w danej kampanii. Taką definicję sieć otrzymuje od reklamodawcy i ma obowiązek jasno określić ją swoim wydawcom. Po zaraportowaniu akcji w systemie, reklamodawca sprawdza czy faktycznie dana akcja jest zgodna z definicją. Następnie przekazuje te informacje sieci afiliacyjnej w postaci raportu. Jeśli wygenerowana akcja spełnia warunki określone przez reklamodawcę, konwersja kwalifikuje się do wypłacenia prowizji.

Walidacja to istotny etap procesu afiliacyjnego

Jakie akcje mogą zostać odrzucone w procesie walidacji?

Wyniki kampanii bez live trackingu są naturalnie widoczne dopiero po rozliczeniach. Walidacji jednak podlegają wszystkie kampanie, nawet te z live trackingiem (czyli te, w których konwersje raportowane są na bieżąco). Dlaczego? Wytłumaczymy to na przykładzie.

Powiedzmy, że w kampanii A definicja akcji płatnej to „pożyczka udzielona nowemu klientowi, pod warunkiem, że klient nie odstąpi od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania”. Wydawca, promując tę kampanię, wygenerował akcję. Klient otrzymał pożyczkę, w systemie zapisała się konwersja CPS. Jeśli jednak klient odstąpi od umowy w ciągu 14 dni, w systemie trackingowym nie będzie to widoczne. Wykaże to dopiero raport, który sieć otrzymuje od reklamodawcy. Wówczas taka konwersja nie będzie spełniać wymogów definicji akcji płatnej.

Dlatego właśnie bardzo istotne jest precyzyjne określenie definicji akcji płatnej w kampanii. Tak samo ważne jest także zdefiniowanie ograniczeń, czyli działań niedozwolonych w danej kampanii. I tu znów posłużymy się przykładem.

Załóżmy, że reklamodawca udostępnia przez sieć afiliacyjną kampanię „Przykładowa Pożyczka”. W opisie kampanii jest wyraźny zakaz promowania jej przez Google Ads na frazy kluczowe, będące jakąś wersją nazwy brandu. Oznacza to sytuację, w której użytkownik wpisze frazę „przykładowa pożyczka” w wyszukiwarce i wśród reklam wyświetli się reklama z linkiem trackingowym wydawcy promującego tę właśnie kampanię. To działanie w większości przypadków niepożądane przez reklamodawców. Jeśli kliknięcie użytkownika w taki link spowoduje wygenerowanie akcji płatnej (np. sprzedaży pożyczki), wówczas reklamodawca ma prawo odrzucić tę konwersję jako wynikłą z działań zabronionych w kampanii.

Jak długo trwa proces walidacji i od czego zależy?

Czas, w jakim sieć afiliacyjna zamknie rozliczenia, zależy przede wszystkim od tego, jak szybko otrzyma raporty od wszystkich współpracujących reklamodawców. Po ich otrzymaniu sieć weryfikuje liczbę raportowanych akcji w swoim systemie z raportami od reklamodawców i wyjaśnia ewentualne niezgodności. Trwa to zwykle do połowy kolejnego miesiąca, czasem trochę dłużej. Zatem zakończenie walidacji kampanii z października przypadnie prawdopodobnie na ok. 15 listopada. O zakończeniu rozliczeń sieć afiliacyjna powinna poinformować wszystkich wydawców. W aff44 wysyłamy tę wiadomość newsletterem. Jeśli masz już naszą aplikację mobilną, otrzymasz ją też na swojego smartfona w formie komunikatu push. Wszystkie ważne informacje, w tym także tę o zakończeniu rozliczeń, znajdziesz również w panelu wydawcy  w zakładce „Powiadomienia”.

Trzeba tu zaznaczyć, że zwykle tych niezgodnych wyników jest bardzo niewiele albo wręcz nie ma ich wcale. Wyniki kampanii, które mają live tracking i które widzisz w panelu, zwykle pokrywają się z tym, co znajduje się w raporcie reklamodawcy. Kampanie bez live trackingu opierają się natomiast wyłącznie na tych raportach i podczas rozliczeń są importowane do systemu.

Nie masz jeszcze konta wydawcy w sieci aff44? Zarejestruj się i zarabiaj na promowaniu kampanii finansowych!