Sprawdź czym jest konwersja i jak sprawdzić jej wyniki

Co to jest konwersja i jak skutecznie ją mierzyć?

Konwersja to jedno z podstawowych pojęć występujących w marketingu afiliacyjnym. Na podstawie jej wyników wydawca określa opłacalność promowania danej kampanii. Tłumaczymy, czym jest konwersja i w jaki sposób można ją zmierzyć.

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Czym jest konwersja?
  2. Jaki jest cel konwersji?
  3. Jak mierzyć konwersję?
  4. Co to jest współczynnik konwersji i EPC?

Co to jest konwersja?

W ogólnym znaczeniu konwersja to przekształcenie jakiejś formy danych w inną, dostosowaną do określonych wymogów. Przykładowo, konwersją będzie zmiana zapisu pliku graficznego z formatu jpg na png. W marketingu afiliacyjnym konwersja polega na przekształceniu danej akcji na inną, pożądaną przez wydawcę. Jeśli wydawca wygeneruje lead, a z tego leada następnie sprzedaż, wówczas mówimy o tym, że lead skonwertował na sprzedaż. Skrótowo „konwersją” nazywamy określoną akcję, jaką generuje wydawca afiliacyjny. Możemy tak nazwać zarówno lead, jak i sprzedaż.

Cel konwersji

Określenie celu konwersji jest kluczowe dla wydawcy promującego daną kampanię. Jest to po prostu definicja akcji płatnej. W zależności od modelu rozliczenia może być to co innego. Najczęściej jednak chodzi o sprzedaż produktu klientowi, czyli akcję określaną jako CPS. Zatem w przypadku kampanii w modelu CPS celem konwersji będzie sprzedaż.

Działania wydawcy muszą być ukierunkowane na cel konwersji. Załóżmy, że celem konwersji, czyli akcją płatną, jest sprzedaż pożyczki klientowi. Wydawca, który chce promować tę kampanię, musi wziąć pod uwagę różne czynniki, które pozwolą zwiększyć szansę na zmonetyzowanie ruchu. Takim czynnikiem są wymagania pożyczkodawcy. Jeśli dopuszcza on jedynie wnioskodawców w wieku od 20 do 70 lat, jest to sygnał dla wydawcy. Kierowanie newslettera do osób spoza tego przedziału wiekowego będzie pozbawione sensu. Nawet jeśli użytkownik będzie chciał skorzystać z oferty, jego wniosek zostanie odrzucony ze względu na nieodpowiedni wiek.

Jak mierzyć konwersję?

Dla wszystkich podmiotów, uczestniczących w procesie afiliacyjnym, istotne jest wygenerowanie jak największej liczby konwersji płatnych, czyli tych, które określa definicja. W naszym panelu wydawcy wszystkie wygenerowane przez siebie akcje zobaczysz w raporcie konwersji. Pamiętaj jednak, że zobaczysz tutaj wszystkie raportowane akcje, nie tylko te płatne. Przykładowo, w kampanii Kuki.pl raportujemy zarówno wnioski (które są niepłatne), jak i sprzedaże (płatne CPS). Jedne od drugich rozróżnia kolumna „Cel”. Widać w niej dokładnie, czy dana konwersja to wniosek, czy sprzedaż. Jeśli chcesz sprawdzić wyłącznie liczbę CPS, kliknij checkbox „Tylko płatne”.

Raport konwersji pokazuje szczegółową listę konwersji. Jeśli wolisz zobaczyć ogólne podsumowanie, znajdziesz je w raporcie rentowności. Zobaczysz je na wykresie i w tabeli pod nim. Pamiętaj jednak, że w tym raporcie zliczają się wszystkie raportowane konwersje, nie tylko te płatne. Zatem jeśli w danej kampanii wygenerowałeś 100 wniosków i 10 sprzedaży, w raporcie rentowności zobaczymy 110 konwersji. Szczegółowe dane, podzielone na akcje płatne i niepłatne, zobaczysz we wcześniej wspomnianym raporcie konwersji.

Współczynnik konwersji oraz EPC

Wskaźnikiem, określającym skuteczność promocji danej kampanii, jest współczynnik konwersji, wyrażany skrótem CR (z ang. „conversion rate”). Jest to stosunek liczby konwersji do liczby kliknięć w link trackingowy, pomnożony przez 100. Przykładowo, jeśli w danej kampanii mamy 200 kliknięć, z których wynikło 10 konwersji CPS, wówczas współczynnik konwersji obliczymy w następujący sposób:

CR = 10/200 x 100 = 5%

Współczynnik konwersji określa, czy ruch, który trafia na Twoją stronę (lub w inne miejsce, w którym promujesz kampanie afiliacyjne), przynosi oczekiwany skutek i w jakim stopniu. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w przypadku wydawców, którzy płacą za każde kliknięcie, czyli np. korzystających z Google Ads.

Jeśli w danej kampanii raportowane są wnioski, możesz w podobny sposób obliczyć, jaki ich procent skonwertował na sprzedaże (lub potwierdzone CPL, jeśli promujesz kampanię w modelu CPL): dzieląc liczbę sprzedaży przez liczbę wniosków i mnożąc wynik przez 100. Analogicznie sytuacja wygląda, jeśli promujesz kampanię w modelu hybrydowym CPL+CPS i chcesz dowiedzieć się, jaki procent CPL skonwertował na CPS.

Istotnym dla wydawców parametrem jest także EPC, czyli średni zarobek wydawcy za kliknięcie. Obliczamy go, dzieląc zarobek w danej kampanii przez liczbę kliknięć w tej kampanii w określonym czasie. Znając EPC kampanii, wydawca może wstępnie oszacować czy promowanie kampanii będzie dla niego opłacalne.

Chcesz być na bieżąco ze statystykami EPC najlepszych kampanii naszej sieci? Śledź nasz profil na Facebooku i LinkedIn! Co poniedziałek znajdziesz tam podsumowanie czołówki kampanii pod względem EPC z ostatnich siedmiu dni.