Sprawdź szczegóły nowej kampanii Finea

Nowa kampania: Finea

Uruchomiliśmy kolejną nową kampanię: Finea w modelu CPS%. To firma oferująca przedsiębiorcom usługę faktoringu. Sprawdź szczegóły tego programu!

Finea S.A. to nowoczesna firma łącząca zaawansowane technologie ze światem finansów, stworzona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. W swojej ofercie ma wszystkie odmiany faktoringu – klasyczny, cichy oraz zakupowy. Jest to unikalna kombinacja usług, która pozwala finansować zarówno należności, jak również zobowiązania. Tym samym faktoring zapewnia płynność finansową przedsiębiorcy, który ma skąd wziąć potrzebne mu środki.

Warianty finansowania w Finea S.A.:
– finansowanie faktur – finansowanie faktur, których termin płatności jeszcze nie minął. Polega to na cesji wierzytelności na Finea oraz poinformowaniu o tym kontrahenta (odbiorcy faktury), a Finea natychmiast wypłaci 80% – 100% wartości faktury. Poza finansowaniem Finea dba, aby kontrahent wywiązał się ze zobowiązania.
– finansowanie ciche – w tej odmianie cesja nie jest wymagana a kontrahent nie wie, że faktura jest finansowana przez Finea. Klient przesyła fakturę, a Finea finansuje ją jeszcze tego samego dnia. Produkt ten został stworzony z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcieliby odblokować zamrożone w fakturach środki finansowe korzystając z faktoringu, ale nie mogą dokonać cesji wierzytelności ze względu na zakaz w umowie handlowej albo mają obawy przed informowaniem o tym kontrahenta.
– finansowanie zakupów – w tej usłudze proces finansowania działa w drugą stronę, gdyż tu Finea finansuje faktury zakupowe. W efekcie to Finea zapłaci za klienta jego dostawcy w terminie wymagalności faktury albo nawet przed, jeśli ma on szansę na skonto za wcześniejszą płatność. Klient natomiast zwróci Finei zaangażowane środki w dogodnym i uzgodnionym terminie. Może to zrobić po np. 30, 45 lub 60 dniach.

Klient, który chce skorzystać z usług firmy Finea, musi:
– być zarejestrowany w Polsce i wystawiać faktury na inne podmioty zarejestrowane w Polsce,
– zarejestrować się na www.finea.pl i wypełnić wniosek online,
– zdalnie zawrzeć umowę za pomocą www.finea.pl.

Model rozliczenia w tej kampanii to CPS% – rozliczamy się za każdą transakcję z zarejestrowanym klientem.
Stawka CPS: 12% od pobranej przez Finea S.A. prowizji netto za sfinansowanie każdej faktury (z wyłączeniem prowizji za opóźnienie, należnej po terminie płatności faktur przyjętych do finansowania). Wydawca nie uzyskuje prawa do wynagrodzenia po rozpoczęciu przez Finea S.A. windykacji skierowanej przeciwko danemu Klientowi.

DODATKOWY BONUS – uzależniony od wysokości pierwszego udzielonego finansowania:
– dodatkowy bonus 40 zł – jeżeli wysokość pierwszego udzielonego finansowania wyniesie 2 000 – 5 000 zł
– dodatkowy bonus 80 zł – jeżeli wysokość pierwszego udzielonego finansowania wyniesie 5 000 – 10 000 zł
– dodatkowy bonus 160 zł – jeżeli wysokość pierwszego udzielonego finansowania wyniesie powyżej 10 000 zł.

Zaloguj się do panelu aff44 i promuj tę kampanię.

Nie masz jeszcze konta wydawcy w sieci aff44? Zarejestruj się!