BAZA WIEDZY

Marketing afiliacyjny – znany także jako „performance marketing”, to technika marketingu internetowego, która polega na współpracy reklamodawcy z wydawcą. Reklamodawca oferuje klientom produkty, które promuje przez działania wydawców (np. wysyłkę maili reklamowych, umieszczanie linków na stronach internetowych itp.). Rozliczenie następuje tu za określony efekt, przeważnie za sprzedaż produktu.

Reklamodawca – to podmiot, który oferuje produkt i chce go sprzedać.

Wydawca – czyli afiliant, to podmiot, który promuje produkt reklamodawcy wśród bezpośrednich klientów.

Sieć afiliacyjna – jest łącznikiem pomiędzy reklamodawcami, czyli podmiotami oferującymi swoje produkty, a wydawcami, którzy promują te produkty online, docierając do bezpośrednich klientów. Sieć afiliacyjna dostarcza wszelkich niezbędnych narzędzi i wsparcia technicznego zarówno wydawcom, jak i reklamodawcom, tak aby cały proces afiliacyjny przebiegał bez zarzutu i generował zyski dla obu stron.

Link trackingowy – to link o unikalnych parametrach przypisanych do każdego wydawcy i każdej kampanii, pozwalający na śledzenie zachowania użytkownika po kliknięciu w reklamę.

Konwersja – to unikalna akcja, która została wygenerowana przez użytkownika, np. złożenie wniosku lub sprzedaż pożyczki.

Lead – wypełniony przez klienta formularz lub wniosek, np. wniosek o udzielenie pożyczki.

Live tracking – raportowanie na bieżąco akcji, jakie generują linki trackingowe danego wydawcy. To bardzo istotna opcja, dzięki której wydawca może śledzić na bieżąco swoje wyniki.

CPS – „cost per sale”; model rozliczenia za sprzedaż. W przypadku afiliacji finansowej chodzi np. o sprzedaż pożyczki nowemu klientowi. Sprawdź kampanie w modelu CPS.

CPS/CPS2 – to także model rozliczenia za sprzedaż, jednak „CPS2” oznacza, że prowizja przyznawana jest nie tylko za sprzedaż pożyczki nowemu klientowi, ale również powracającemu. Sprawdź kampanie w modelu CPS/CPS2.

CPS% – procentowy model rozliczenia za sprzedaż pożyczki, w którym prowizją jest określony procent od wysokości przyznanej pożyczki. Sprawdź kampanie w modelu CPS%.

CPL – „cost per lead”; model rozliczenia za wypełniony poprawnie formularz. W przypadku afiliacji finansowej chodzi np. o złożony wniosek o pożyczkę. Sprawdź kampanie w modelu CPL.

CPA – „cost per action”; model rozliczenia za określoną akcję (zwykle jest nią sprzedaż).

CPC – „cost per click”; model rozliczenia za kliknięcie.

CPFSA – „cost per first successful application”; to odpowiednik CPL, czyli model rozliczenia za pierwszy potwierdzony wniosek o pożyczkę. Ten skrót stosowany jest np. w kampanii Creditstar.

CPFS – „cost per first sale”; to odpowiednik CPS, czyli model rozliczenia za sprzedaż pożyczki nowemu klientowi. Ten skrót stosowany jest np. w kampanii Creditstar.

CPRS – „cost per recurring sale”; to odpowiednik CPS2, czyli rozliczenie za sprzedaż pożyczki powracającemu klientowi. Ten skrót stosowany jest np. w kampanii Creditstar.

CTR – „click through rate”; współczynnik klikalności, będący stosunkiem liczby kliknięć do liczby odsłon danej reklamy.

CR – „conversion rate”; współczynnik konwersji, czyli stosunek liczby konwersji do liczby kliknięć w reklamę, pomnożony przez 100%. Dzięki współczynnikowi konwersji można określić skuteczność landing page, na który trafią użytkownicy, którzy kliknęli w reklamę.

EPC – „earnings per click”; współczynnik efektywności reklamy, będący stosunkiem zarobków do liczby kliknięć w reklamę.

Postback/pixel – sposób dodatkowego monitorowania ruchu. Wpięty na daną akcję postback url lub pixel wysyła wybrane parametry akcji do systemu trackingowego wydawcy.

Cookie lifetime – czas życia pliku cookie, czyli tzw. ciasteczka. Aby śledzić konwersje, ustawiamy plik cookie w przeglądarce odbiorcy, gdy kliknięcie nastąpi z linku afiliacyjnego. Ten plik jest ważny przez określony czas, przeważnie przez 30 dni.

API – „application programming interface”, czyli interfejs oprogramowania danej aplikacji. Jest to sposób, w jaki różne systemy komunikują się między sobą i wymieniają danymi.

SEO – „search engine optimisation”; optymalizacja stron pod kątem wyszukiwarek internetowych. Celem działań SEO jest osiągnięcie jak najwyższej pozycji strony w wynikach wyszukiwania.

SEM – „search engine marketing”; ogół działań promocyjnych, mających na celu zapewnienie stronie internetowej jak najwyższej pozycji wśród wyników wyszukiwania. W SEM zawiera się zarówno optymalizacja, czyli SEO, jak i PPC („pay per click”, czyli reklamy w wyszukiwarce płatne za kliknięcie).